Ο πελάτης εφόσον εμπιστευτεί τον υπολογιστή του στη Reboot προς επισκευή αποδέχεται ότι:

  • Τα στοιχεία που δηλώνει κατά την εγγραφή του στο βιβλίο επισκευής, είναι αληθή και φέρει όλη την ευθύνη σε ενδεχόμενο έλεγχο, εφόσον διαπιστωθεί πλαστοπροσωπία.
  • Ο υπολογιστής που φέρνει προς επισκευή είναι δικός του, ή κάποιου προσώπου, το οποίο καθ όλα νόμιμα εκπροσωπεί. Σε περίπτωση αποδείξεως του αντιθέτου η εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη.
  • Εφόσον συμφωνήσει στην επισκευή του υπολογιστή του από τη Reboot, θα τον έχει και πάλι στην κυριότητα του, εφόσον συμφωνήσει με έναν από τους τρόπους πληρωμής.
  • Σε περίπτωση επιθυμίας από τη μεριά του πελάτη διακοπής της διαδικασίας επισκευής κατόπιν παραγγελίας εξαρτήματος, η Reboot δεν πρόκειται να επιστρέψει το ποσό της προκαταβολής, αλλά ούτε και το εξάρτημα στον πελάτη.
  • Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί τη διακοπή της διαδικασίας επισκευής και έχει προηγηθεί έλεγχος του μηχανήματος του από τους τεχνικούς της Reboot, υπόκειται σε χρέωση 10€. Αν επιθυμεί τη διακοπή της επισκευής προτού γίνει ο έλεγχος, τότε οφείλει να υπογράψει στο βιβλίο επισκευής της εταιρείας ότι πρόκειται για “Ασύμφορη Επισκευή”. Σε περίπτωση όπου υπάρχουν μεταφορικά για τον υπολογιστή προς επισκευή, η χρέωση ανέρχεται σε 20€ + ΦΠΑ σε περίπτωση όπου έχει γίνει έλεγχος και 10€ + ΦΠΑ αν δεν έχει γίνει, ώστε ο πελάτης να πάρει πίσω τον υπολογιστή του.
  • Η Reboot φέρει την απόλυτη ευθύνη για ότι συμβεί στον εκάστοτε υπολογιστή καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του στο χώρο της εταιρείας και αποζημιώνει σε περιπτώσεις κλοπής, ληστείας ή φυσικής καταστροφής, ακόμα και με αγορά καινούριου. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της επισκευής, η εταιρεία επικοινωνεί με τον πελάτη ώστε να συμφωνηθεί ο τρόπος πληρωμής.  Εφόσον αυτό δε γίνει εντός 20 ημερών,  ο υπολογιστής μεταφέρεται προς φύλαξη στην κεντρική αποθήκη της Reboot και προστίθενται στο ποσό της επισκευής 15€ έξοδα μεταφοράς και φύλαξης.
  • Σε περίπτωση που η βλάβη ενός υπολογιστή βρίσκεται στη μητρική του κάρτα, η Reboot δε φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε άλλη βλάβη προξενηθεί στη μητρική κάρτα του συγκεκριμένου υπολογιστή κατά την προσπάθεια επισκευής της.