Οι τιμές αφορούν τα έξοδα παροχής υπηρεσιών. ΔΕΝ περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

1. Έλεγχος Η/Υ1 10€
2. Επισκευή προβλήματος λογισμικού2 10-15€
3. Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων3 (Format) 20€
4. Backup / Αντίγραφα Ασφαλείας4 0-20€
5. Ανάκτηση Αρχείων από κατεστραμμένο σκληρό δίσκο 100 -
6. Σύνδεση Περιφερειακών Συσκευών + Οδηγοί 12€
7. Επισκευή Η/Υ (Μηχανική Βλάβη)5 20 -
8. Αναβάθμιση Η/Υ6 10-40€
9. Μεταφορά του Η/Υ από και προς το χώρο σας7 8€

 

Ο έλεγχος Η/Υ χρεώνεται μόνο σε περίπτωση όπου ο πελάτης δεν επισκευάσει το μηχάνημα του, ή εάν η επισκευή είναι ασύμφορη.

 Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται οποιαδήποτε βλάβη στο λειτουργικό σύστημα, εφόσον το παραθυρικό περιβάλλον είναι λειτουργικό. ( πρόβλημα ιού, στην εικόνα, στον ήχο, στην εγκατάσταση ενός προγράμματος κτλ )

3  Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων περιλαμβάνει: Φορμάτ του σκληρού δίσκου, επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος, εγκατάσταση όλων των οδηγών συσκευών, παραμετροποίηση και επιτάχυνση του υπολογιστή, παραμετροποίηση και επιτάχυνση του ίντερνετ, εγκατάσταση βασικών προγραμμάτων internet και multimedia και εγκατάσταση όλων των ενημερώσεων του λειτουργικού συστήματος.

4  Η κοστολόγηση εξαρτάται, από το αν ο υπολογιστής είναι λειτουργικός, το πόσο φθαρμένος είναι ο δίσκος απ' τον οποίο εξάγουμε τα δεδομένα, το πόσο εύκολα προσβάσιμος είναι αυτός ο δίσκος για να βγει απ' το κουτί του υπολογιστή και φυσικά την ποσότητα των δεδομένων σε GB.

5  Μηχανική βλάβη θεωρείται οποιαδήποτε βλάβη περιλαμβάνει την αντικατάσταση ή την επισκευή ενός ανταλλακτικού του υπολογιστή.

6 10€ για αναβάθμιση μνήμης RAM, 40€ για πλήρη αναβάθμιση.

7 Αφορά τη μεταφορά ενός πύργου εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.