Οι τιμές αφορούν τα έξοδα παροχής υπηρεσιών. ΔΕΝ περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

1. Τηλεφωνική Υποστήριξη (μόνο για πελάτες) Δωρεάν
3. Έύρεση ή Ανάκτηση Οδηγών Συσκευών (Device Drivers) 12€
4. Σύνδεση Περιφερειακών Συσκευών + Οδηγοί 12€
5. Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων1 (Format) 20-25€
6. Έλεγχος Εξαρτήματος 5€
7. Έλεγχος Η/Υ2 10€
8. Επισκευή Η/Υ (Μηχανική Βλάβη) 20€
9. Επισκευή Η/Υ (Βλάβη Λογισμικού)3 15€
10. Διάγνωση και Αντιμετώπιση Ιών και Προβλημάτων Λογισμικού4 13€
11. Αναβάθμιση Η/Υ4 8-25€
12. Μεταφορά του Η/Υ από και προς το χώρο σας 8€
13. Όλες οι υπηρεσίες στο χώρο σας 20€
14. Εγκατάσταση Η/Υ (Καλωδίωση, Έλεγχος Λειτουργίας)5 30€
15. Εγκατάσταση Τοπικού Δικτύου 2 Η/Υ6 45€
16. Ανάκτηση Αρχείων που σβήσατε καταλάθως 16€
17. Ανάκτηση Αρχείων από κατεστραμμένο σκληρό δίσκο 140-180€
18. Backup / Αντίγραφα Ασφαλείας7 0-16€

1 Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων περιλαμβάνει: Φορμάτ του σκληρού δίσκου, επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος, εγκατάσταση όλων των οδηγών συσκευών, παραμετροποίηση και επιτάχυνση του υπολογιστή, παραμετροποίηση και επιτάχυνση του ίντερνετ, εγκατάσταση βασικών προγραμμάτων internet και multimedia. 20€ το κόστος για πύργους, 25€ για laptops.

Ο έλεγχος Η/Υ χρεώνεται μόνο σε περίπτωση όπου ο πελάτης δεν επισκευάσει το μηχάνημα του, όταν το κόστος επισκευής που του προτείνεται είναι κάτω των 100€, ή εφόσον έχει προηγηθεί σχετική συμφωνία.

2 Σε περίπτωση που ο υπολογιστής δεν είναι λειτουργικός, δεν υπάρχει πρόσβαση στα Windows, κάνουμε προσπάθεια επιδιόρθωσης του προβλήματος, είτε είναι κάποιος ιός, είτε “φθαρμένα” αρχεία του λειτουργικού συστήματος, ώστε ο πελάτης να μη χρειαστεί να κάνει format + backup.

3 Για ιούς όπου μπορεί να γίνει είσοδος στα Windows ώστε να καταπολεμηθούν με δικό μας Antivirus και για προβλήματα λογισμικού, όπως προβλήματα στις ρυθμίσεις του ίντερνετ, στον ήχο, ή στην εικόνα, στην εγκατάσταση ενός προγράμματος, κτλ.

4 10€ για αναβάθμιση μνήμης RAM, 35€ για πλήρη αναβάθμιση.

5 Συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μετάβασης.

6 Για περισσότερους Η/Υ κατόπιν συνεννοήσεως με το προσωπικό της Reboot.

7 Μέχρι 10 GB Δωρεάν, μέχρι 50 GB 8€, μέχρι 300 GB 16€, πάνω από 300 GB κατόπιν συνεννόησης.