Ανακατασκευασμένα και μεταχειρισμένα λάπτοπ με 12μηνη εγγύηση. Όλα τα λάπτοπ έχουν ελεγχθεί σε δίσκους, μνήμες, ενώ ελέγχεται ότι δεν έχει γίνει επισκευή μητρικής ποτέ σε αυτά. Οι οθόνες δεν έχουν καμμένα pixels, οι δίσκοι δεν έχουν bad sectors, οι μνήμες περνούν από 2ωρο test και παραδίδονται με γνήσιους φορτιστές. Ανταλλακτικά που αντικαθίστανται με καινούρια αναφέρονται στην περιγραφή των υπολογιστών. Όλοι οι υπολογιστές προσφέρονται και με  όφελος απόσυρσης μέχρι 70€ επί της τελικής αξίας του υπολογιστή.  Δείτε εδώ όλα τα refurbished μας laptop.Εξετάστε τη διαδικασία για την απόσυρση του παλιού σας υπολογιστή.

used laptop