Ευα Π

Δράμα |

Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από τις υπηρεσίες της εταιρείας. Η επιδιόρθωση του υπολογιστή μου πραγματοποιήθηκε γρήγορα και με τα λιγότερο δυνατότητα χρήματα.