ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επιχείρηση «Ψαρράς Η. Λάζαρος» με διακριτικό τίτλο “Reboot” (εφεξής αποκαλούμενη με το διακριτικό τίτλο), είναι ένα κατάστημα εμπορίου και διάθεσης υπηρεσιών της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Το φυσικό μας κατάστημα εδρεύει στην οδό Αυρηλιανής 1, 54632, Θεσσαλονίκη και φορολογικά υπαγόμαστε στην Ε’ ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα βρίσκεται στη διεύθυνση rebootyourpc.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται, ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης / πελάτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να διακόψει την επίσκεψη, τη χρήση του ιστοτόπου, καθώς επίσης και κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Στοιχεία καταστήματος

Επωνυμία: Ψαρράς Ηρα. Λάζαρος

ΑΦΜ: 143267780

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: 038660305000

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H Reboot διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας της rebootyourpc.gr, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν επηρεάζει παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη γίνει.

 

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Λόγω της ιδιαιτερότητας κάποιων προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος rebootyourpc.gr (προϊόντα της κατηγορίας «Εξαρτήματα Laptop»), τα οποία απευθύνονται μόνο σε εξειδικευμένους τεχνικούς Η/Υ ή μηχανικούς πληροφορικής, η αγορά πρέπει να γίνεται μετά την σύγκριση των προϊόντων με βάση τις φωτογραφίες, με βάση τα συμβατά μοντέλα υπολογιστών, τα συμβατά part numbers των ανταλλακτικών, αλλά και τις διαστάσεις των προϊόντων, όπου αυτές αναφέρονται. Προϊόντα στα οποία ο κατασκευαστής δεν είναι συγκεκριμένος, αλλά προέρχονται από διαφορετικούς προμηθευτές, οι φωτογραφίες της ιστοσελίδας ενδέχεται να διαφέρουν, όχι με τρόπο που να επηρεάζουν τη χρήση του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές σε όλες τις μη λειτουργικές τους λεπτομέρειες, καθώς τα πιθανά συμβατά μοντέλα και part numbers ποικίλουν βάσει της χώρας προέλευσης και των εργοστασίων παραγωγής και η αναφορά τους έχει βοηθητικό – συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ο πελάτης δεν δικαιολογείται να δηλώσει άγνοια, καθώς προτρέπεται να επικοινωνήσει με το κατάστημα είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά αν εν είναι σίγουρος για την παραγγελία του.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με τη Reboot, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στη Reboot καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν τη Reboot, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η Reboot παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή, η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή, με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.
  • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους, δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
  • Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.
  • Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων για έλεγχο / αντικατάσταση ή πίστωση εντός εγγύησης, τα έξοδα αποστολής απ’ τον πελάτη προς τη Reboot επιβαρύνουν τον πελάτη, ενώ τα έξοδα για την αποστολή πίσω στον πελάτη του αντικατεστημένου / επισκευασμένου ή ελεγμένου προϊόντος, επιβαρύνουν τη Reboot. Εξαίρεση αποτελούν οι επιστροφές λόγω παραλαβής του πελάτη άλλων από των πωληθέντων, ή για προϊόντα που θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA). Στις περιπτώσεις αυτές τα έξοδα και των δύο αποστολών επιβαρύνουν τη Reboot.
    Λόγω της φύσης συγκεκριμένων προϊόντων, όπως ανταλλακτικά φορητών υπολογιστών, η επιστροφή τους κατόπιν της χρήσης τους δεν είναι εφικτή, είτε γιατί έχουν χάσει κάποιες απ’ τις ιδιότητες τους (π.χ. ένα βύσμα USB φορητού Η/Υ), είτε επειδή δε μπορεί να αξιολογηθεί επαρκώς αν επήλθε ζημιά κατά την εγκατάσταση τους. (π.χ. μια καλωδιοταινία οθόνης φορητού H/Y.) Στα προϊόντα αυτά αναφέρονται συγκεκριμένοι όροι για την εγγύηση τους.

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) – Επιστροφή προιόντων

Από αρχική υποβολή της παραγγελίας του πελάτη μέχρι και προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση.

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Reboot είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης η δε Reboot δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον πελάτη.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Reboot υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε. Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα της Reboot και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα της Reboot, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.rebootyourpc.gr αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της για: αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό και αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου τρίτου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας) όπως επίσης και να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Reboot σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, rebootyourpc.gr. Μια επίσης προαιρετική συλλογή κάποιων δεδομένων γίνεται για χρήστες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε κάποιον διαγωνισμό.

H Reboot δεν αποθηκεύει ή επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστοτόπου, πέρα από τα απαραίτητα στοιχεία για την διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών παραγγελιών στο κατάστημα, δηλαδή:

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση αποστολής, email επικοινωνίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και φορολογικά στοιχεία τιμολόγησης για νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις. Τέλος διατηρούμε αρχείο με το ιστορικό παραγγελιών του κάθε χρήστη για λόγους διασφάλισης των εγγυήσεων απέναντι στους καταναλωτές. Σημειώνουμε ότι στοιχεία πληρωμών όπως λογαριασμοί πιστωτικών καρτών και λογαριασμοί ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων, δεν διαχειρίζονται από τη Reboot, αλλά από τις ιστοσελίδες των τρίτων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, ο κάθε χρήστης που συναλλάσσεται με τη Reboot, έχει δώσει τη συγκατάθεση του για την επεξεργασία των δεδομένων του. Εάν διατηρείτε ένα λογαριασμό στον ιστότοπο της Reboot, ή αν αφήσατε κάποια σχόλια, μπορείτε να αιτηθείτε να λάβετε ένα εξαγώμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, που περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει ως τώρα. Σας δίδεται και το δικαίωμα στη λήθη, αποστέλλοντας ένα email αίτησης διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων στο [email protected] και τα διαγράφουμε. Δεν περιλαμβάνονται όσα δεδομένα είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε για διαχειριστικούς λόγους, νομικούς λόγους, ή λόγους ασφαλείας της ομαλής λειτουργίας μας.

Όσον αφορά την αποστολή μηνυμάτων μέσω την ηλεκτρονικής φόρμας της ιστοσελίδας, η Reboot δε χρησιμοποιεί κανένα προσωπικό στοιχείο του χρήστη για περισσότερο από ( 30 ) τριάντα ημερολογιακές μέρες, που θεωρείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των χρηστών.

Η Reboot δε διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της.

Εξαίρεση αποτελεί η υπηρεσία ποιότητας με την επωνυμία “CusRev” η οποία στέλνει ένα αυτοματοποιημένο email σχετιζόμενο με την παραγγελία του πελάτη, λίγες ημερολογιακές μέρες μετά την αποστολή του προϊόντος της παραγγελίας.  Η υπηρεσία αυτή δε συλλέγει στοιχεία του πελάτη, απλά χρησιμοποιεί το email του μια φορά, ώστε να του δώσει τη δυνατότητα να αναφέρει το επίπεδο ευχαρίστησης του από αυτή την παραγγελία. Η υπηρεσία αυτή σχετίζεται με την επεξεργασία της παραγγελίας του πελάτη και βοηθάει να διατηρούμε μόνο προϊόντα στη σελίδα μας που προσφέρουν υψηλό επίπεδο ικανοποίησης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο των σελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.rebootyourpc.gr, συμπεριλαμβανομένου εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Reboot και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση και μεταπώληση των παραπάνω χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του ηλεκτρονικού καταστήματος rebootyourpc.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας (browser) κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του.

Τα cookies μπορεί να προέρχονται από τον ιστότοπο τον οποίο έχετε επισκεφθεί ή από κάποιον άλλον (third-party cookies), για παράδειγμα μέσω διαφημίσεων. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τα διαγράψει ή να τα απενεργοποιήσει μέσα από το φυλλομετρητή.

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, τη σωστή περιήγηση των χρηστών, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες, την αναγνώριση των συχνών επισκεπτών και την προβολή συναφών προϊόντων με τις προτιμήσεις του κάθε χρήστη. Επίσης, τα cookies μας βοηθούν να καταλάβουμε αν οι χρήστες αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ώστε να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενο του ιστοτόπου.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Μετά την αφαίρεση των cookies είναι πιθανό ότι θα χρειαστεί να επαναφέρετε τις προτιμήσεις σας ή θα πρέπει να συνδεθείτε ξανά.

Η πολιτική μας για τα cookies μεταρρυθμίζεται προκειμένου να είναι συμβατή τόσο με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων όσο και τον Κανονισμό ePrivacy (δεν έχει ακόμα εκδοθεί).

 

Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών Skroutz
Η εταιρεία μας, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics, η οποία λειτουργεί με cookies. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας μέσω του Skroutz.gr, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz στατιστικά χρήσης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρεία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr, στο τέλος της οποίας μπορείτε και να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η Reboot δεσμεύεται για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων συναλλαγών και των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών. Η σύνδεση σας στην ιστοσελίδα www.rebootyourpc.gr είναι ασφαλής επειδή χρησιμοποιούμε την τεχνολογία SSL ( Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Όλοι οι ενημερωμένοι φυλλομετρητές / browsers (π.χ Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge) χαρακτηρίζουν την ιστοσελίδα www.rebootyourpc.gr ως ασφαλή και προτείνουν στο χρήστη να πλοηγηθεί και να εισάγει τα στοιχεία του ελεύθερα.